2016-12-13

කාදිනල් සහ නත්තල් ගහ-පසු වදන


අතර මග නැවතුනු "ලෝකේ උසම නත්තල් ගහ" ආපහු පටන් අරගෙනය.
සතියකට කලින් සල්ලි නාස්තියක් විදියට කාදිනල් තුමාට පෙනිච්චි නත්තල් ගහ , අගමැතිතුමා එක්ක කළා ය  කියන සාකච්ඡා වකින් පස්සේ  හොඳ වෙලා ය.

2016-12-12

කාදිනල් සහ නත්තල් ගස සමග හෙළුවෙන් ෂොපින් බුකී ඇඩ්මින්ස්

ලෝකේ උසම නත්තල් ගහ හිටවන්න ගිහිං කට්ටියක් හොට බිම ඇනගෙන දැන් දණ්ඩෙන් පහර කෑ සර්පයින් වගේ ඉවක් බවක් නැතිව කාදිනල් මැල්කම් රංජිත් බිෂොප් තුමාට පහර දෙන්න පටන් අරගෙන ය.
ඒ ගහේ නිර්මාණකරුවා යයි කියන මනුස්සයා එයාගේ හීනයක් හැබෑ වුනේ නැතිය කියා ටීවී එකේ වැලපෙනවා ය.

2016-12-04

අරුම පුදුම අසනීපය


පිස්සුවෙන් පටන් ගන්න
පිස්සුවෙන් ලියන