2015-11-29

බුකියට අහු වුනො...බේරගනියෝ....

අයියෝ...
බෝගලේගම කවුරුත් නැද්දෝ...

විභීෂණ බුකියට අහුවෙලෝ....

2015-11-08

පෙරගමන්කරු නික්මුනේය. සුදු වෑන් ඇතුලේ ලියාපු මරණ  සහතික වලින්,
අනේකාකාර තර්ජන, ගර්ජන, බියවැද්දීම් වලින්
රටක් නිශ්ශබ්ද කර තිබුණු යුගයක ,

2015-11-01

උගත් මෝඩකම සමග නූගත් අමනකම

"උසස් අධ්‍යාපනය" කියන මහා ලොකු මෙව්වා එක කරන කොල්ලෝ කෙල්ලෝ බහුතරය අමු මෝඩ රැලක් බවත් ධර්ම චක්කරේ අතේ ගහගෙන කාකි සූට් ඇඳන් ඉන්න එවුන් තනි පට්ට අමනයින් බවත් එදා ඉඳන් කරගෙන ආවා වගේම පෙරේදා කොළඹදී ත් ඔප්පු කරලා පෙන්න්නුව මේක කියෝන හැමෝම දන්නවා විය යුතුය.